Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft. De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheel te zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen. Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven. Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk hilversumalive.nl en fotos.hilversumalive.nl. Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van hilversumalive.nl de cookies ontvangen die eerder via hilversumalive.nl werden verkregen. Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast. First-party cookies Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van hilversumalive.nl dus first-party cookies. Third-party cookies Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video’s, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan hilversumalive.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt. Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party – in ons voorbeeld dus hilversumalive.nl – niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien hilversumalive.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt. Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet hilversumalive.nl verder niets met dit soort cookies. Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om – in vergelijking met cookies – vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt hilversumalive.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op hilversumalive.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies. Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren. Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. hilversumalive.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina’s die je eerder op hilversumalive.nl hebt bezocht. De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van hilversumalive.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst hilversumalive.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die hilversumalive.nl plaatst of laat plaatsen. Niet-functionele cookies CookienaamDoel __utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. wt3_eid, wt3_sid Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan hilversumalive.nl?

hilversumalive.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen. Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video’s van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video’s kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van hilversumalive.nl om. Daarnaast plaatst ook hilversumalive.nl regelmatig content van derden. Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen. Aanbieder / UrlDoel Facebook, Google +1, LinkedIn, Twitter Social Media buttons op diverse plaatsen op hilversumalive.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop ‘Like’ hebt gedrukt. Youtube.com en diverse andere videohosters. Bij video’s die door gebruikers en medewerkers van hilversumalive.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer. Diverse afbeeldingenhosters Bij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Bevatten de cookies van hilversumalive.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op hilversumalive.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt hilversumalive.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt hilversumalive.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk – bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. hilversumalive.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser. Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van hilversumalive.nl gebruiken.  Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.

PRIVACYSTATEMENT Hilversum Alive website

Doeleinden verwerking Hilversum Alive verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website van Hilversum Alive te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van Hilversum Alive en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking

Hilversum Alive verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende        gerechtvaardigde belang(en) van Hilversum Alive of van een derde: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van Hilversum Alive ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Daarnaast is het voor Hilversum Alive noodzakelijk om de klantenbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op onze website.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Hilversum Alive. De volgende gegevens zijn niet verplicht: adres, telefoonnummers, bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Hilversum Alive verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens Hilversum Alive heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts), uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulier, Google Analytics, LeadExpress en Facebook.

Dit betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens

Hilversum Alive verstrekt uw persoonsgegevens aan websiteanalyse bureaus waar informatie van bezoekers van de Hilversum Alive website worden verzameld en Hilversum Alive verstrekt uw persoonsgegevens aan ondernemingen binnen het concern van Hilversum Alive.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie

Uw persoonsgegevens kunnen door Hilversum Alive via Google Analytics (IP-anonymisering is ingeschakeld) worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan Hilversum Alive uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Verenigde Staten, Chili, Taiwan en Singapore. Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.

Meer informatie over de voornoemde door Hilversum Alive getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Hilversum Alive. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Hilversum Alive worden bewaard voor een duur van 24 maanden.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht Hilversum Alive te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Hilversum Alive verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Hilversum Alive doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door het verzoek schriftelijk via e-mail of per post indienen. Daarbij moet vermeld worden om welke gegevens het gaat en van welke periode de gegevens gewenst zijn. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Hilversum Alive
Stichting Hilversum Alive
Koningsstraat 94
1211 NR Hilversum

info@hilversumalive.nl

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hilversum Alive, neem dan contact op met Freek Evers via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.